Doteraz podporené projekty

Zoznam podporených projektov z programu Miriam Lexmann „Pomôžme si“

Program sa neopiera o žiadne fondy ani inštitucionálnu podporu, Miriam Lexmann ho financuje z vlastných zdrojov, pretože „výšku odmeny za prácu europoslankyne považuje za pozvanie k pomoci iným“.

Z dôvodu ochrany osobných údajov GDPR sú v prípade fyzických osôb zverejňované iba iniciály mena.

NÁZOV PROJEKTU

PREDKLADATEĽ

LOKALITA

CHARAKTERISTIKA

Príspevok na chod domácnosti

V. M.

Rajecké Teplice

Príspevok na úhradu základných výdavkov pre rodinu v krízovej situácii

Terapie a špeciálna strava pre D…

P. A.

Žilina

Príspevok na liečebné terapie a špeciálnu stravu pre detského pacienta

Príspevok pre viacdetnú rodinu

M. H.

Párnica

Príspevok na technické  zabezpečenie vykurovania domu pre bývanie viacdetnej rodiny

Špeciálne pomôcky a liečba pre syna

B. A.

Kežmarok

Príspevok na liečbu a špeciálne pomôcky ťažko chorého syna

Príspevok na stravu pre mnohodetnú rodinu

Ľ. Š.

Trnava

Príspevok na stravu pre osemčlennú rodinu

Liečba syna P.

J. S.

Košice

Príspevok na liečbu detského pacienta

Oblečenie a školské pomôcky

P. Ž.

Mníšek nad Popradom

Príspevok na zakúpenie školských pomôcok a oblečenia pre mnohodetnú rodinu

Príspevok pre mnohodetnú rodinu

S. M.

Trebišov

Príspevok na vodičský kurz, ktorý pomôže zabezpečiť finančný príjem mnohodetnej rodiny v ťažkej situácii

Príspevok na liečbu a domácnosť

D. F.

Humenné

Príspevok na chod domácnosti, liečbu a pomôcky pre matku so 4 ťažko chorými deťmi

Elektrina pre rodinu

M. D.

Čičava

Príspevok na úhradu výdavkov na elektrickú energiu pre rodinu v ťažkej situácii

Príspevok na chod domácnosti

K. S.

Veľké Kapušany

Príspevok na chod domácnosti (energie, byt) rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím v krízovej situácii

Základné výdavky na život

Z. B.

Rožňava

Príspevok na úhradu základných životných potrieb pre rodinu v ťažkej situácii

Príspevok pre rodinu v krízovej situácii

M. Č.

Martin

Príspevok na stravu, hygienické potreby a ubytovanie pre rodinu v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu J…

J. J.

Lokca

Príspevok na zakúpenie paliva na vykurovanie domu pre rodinu v kritickej situácii v dôsledku koronakrízy

Pomoc v ťažkej životnej situácii

M. M.

Vráble

Príspevok na potraviny, lieky a oblečenie pre matku s deťmi v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu v kritickej situácii

M. J.

Buglovce

Príspevok na úhradu výdavkov na chod domácnosti pre rodinu v kritickej situácii

Názov projektu

Predkladateľ

Lokalita

Charakteristika

Príspevok na pomôcky a stravu

A. O.

Holumnica

Príspevok na ošatenie, stravu, školské a hygienické potreby.

Pomoc pre rodinu

K. R.

Martin

Príspevok na nájomné.

Nájom

M. U.

Košice

Príspevok na nájomné.

Príspevok na zakúpenie zdravotnej pomôcky

L. CH.

Hrubý Šúr

Príspevok na zakúpenie zdravotnej pomôcky ako súčasti liečby detského pacienta.

Podpora pre rodinu T…

OZ KCR Roštár

Roštár

Príspevok na stravu, hygienické potreby a chladničku.

Príspevok na opravu strechy

R. A.

Oľka

Príspevok na materiál pre realizáciu nutnej opravy strechy.

Pomoc pre deti

P. Š.

Trnava

Príspevok pre rodinu v krízovej situácii.

Príspevok pre rodinu s chorými deťmi

R. M.

Dunajská Streda

Príspevok na liečbu a špeciálnu stravu pre ťažko choré deti.

Nedoplatok za vodu

O. F.

Nové Mesto nad Váhom

Príspevok na úhradu nedoplatku za vodu rodine v kritickej situácii

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content