Doteraz podporené projekty

Zoznam podporených projektov z programu Miriam Lexmann „Pomôžme si“

Program sa neopiera o žiadne fondy ani inštitucionálnu podporu, Miriam Lexmann ho financuje z vlastných zdrojov, pretože „výšku odmeny za prácu europoslankyne považuje za pozvanie k pomoci iným“.

Z dôvodu ochrany osobných údajov GDPR sú v prípade fyzických osôb zverejňované iba iniciály mena.

NÁZOV PROJEKTU

MENO A PRIEZVISKO

MIESTO REALIZÁCIE

CHARAKTERISTIKA

pomoc pred Vianocami

M.S

Sobrance

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

M.P.

Sabinov

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

J.Ľ.

Brezno

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

A.V.

Malacky

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

Z.Č.

Humenné

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

M.B.

Žilina

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

D.K.

Blatné

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

M.H.

Humenné

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

P.J.

Poprad

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

E.M.

Košice

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

Z.Z.

Ružomberok

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

V.Č

Martin

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

M.H.

Hruštín

darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocami

G.O.

Iža

bicykel pre chlapčeka

pomoc pred Vianocami

M.H.

Šaštín-Stráže

notebook do rodiny na dištančné vyučovanie

NÁZOV PROJEKTU

MENO A PRIEZVISKO

TERMÍN A MIESTO REALIZÁCIE

CHARAKTERISTIKA

podpora veľkej rodiny

D. G.

žilina

príspevok na stravu, energie, nájomné a školské potreby

pomoc pre 5 člennú rodinu

A. G.

Lučky

príspevok pre rodinu v zlej finančnej situácii-nájom, potraviny

pomoc pre vnúčatá

M . M.

Snina november december

podpora chorej opustenej matky, príspevok na potraviny a oblečenie

Drevo na zimu

K. D.

Rovné

príspevok na drevo na kúrenie pre rodinu vo finančnej núdzi

Pomoc pre matku s 3 malými deťmi

M. B.

Poprad

príspevok pre opustenú matku, ktorej hrozí vysťahovanie

Lieky a bezlepkova dieta

S. K.

Poprad

pomoc v ťažkej finančnej situácii a v zdravotných problémoch

Peniaze na nájom a elektrinu

D. M.

Humenné

príspevok slobodnej matke v núdzi

Podpora pre chorého syna

P. G.

Humenné

príspevok na liečbu syna v rodine, kde otec stratil prácu

NÁZOV PROJEKTU

MENO A PRIEZVISKO

MIESTO REALIZÁCIE

CHARAKTERISTIKA

Podpora mnohodetnej rodiny

Š.R.

BratislavaPríspevok na školské potreby, krúžky pre deti
Príspevok na nájom

E.M.

PopradPodpora chorej ženy v zlej finančnej situácii, dlh na nájomnom
Vzdelanie pre osamelú matku

M.Ž

LučenecPodpora matky, ktorá chce vzdelaním zlepšiť svoju finančnú situáciu
Príspevok na opravu strechy

M.Č.

Šarišské JastrabiePríspevok na zlepšenie bývania viacdetnej rodiny
Existenčná výpomoc

A.R.

BreznoPríspevok na chod domácnosti vdove s tromi deťmi
Pomoc pre syna-školské poplatky, nájom,strava

L.O.

BratislavaPodpora matky a jej syna v čase Covid 19, strata zamestnania
Príspevok na poplatky TK+EK osobného auta

D.T.

Úhrada poplatkov TK a EK osobného auta potrebného na celkový chod domácnosti
Neurorehabilitačný pobyt pre brata

V.H.

Piešťanypríspevok na finančne náročnú a skomplikovanú liečbu pre neurologického pacienta
Príspevok na nájom, na lieky a stravu

A.M.

MichalovcePodpora vdovy, ktorá nemá na základné potreby – lieky, strava
Pomoc pre deti na stravu a oblečenie

M.H.

MichalovcePodpora rodiny, ktorá nevie pokryt svojím príjmom základné potreby pre život
Príspevok na pobyt Jarka v Tatrách

Z.B.

Príspevok pre matku dospelého autistického syna, ktorý potrebuje 24 hodinovú starostlivosť
Podpora pre matku s deťmi v zlej finančnej situácii

E.Š.

MichalovcePríspevok na stravu a nájom pre rodinu

Príspevok na liečbu pre Natáliu

J.P.

Prešov

Príspevok na náročnú liečbu dievčatka

Radostný deň

F.P.

Veľká Lomnica

Príspevok na chod detského komunitného centra

NÁZOV PROJEKTU

MENO A PRIEZVISKO

MIESTO REALIZÁCIE

CHARAKTERISTIKA

Timurkovi  na liečbu

M. K.

 

Príspevok na liečbu chorého syna, rehabilitácie, lieky

Príspevok na rekonštrukciu domu

A. N.

Prešov

Príspevok na nutnú opravu domu pre 7-detnú rodinu

Príspevok na bývanie

H. H.

Trenčín

Príspevok na bývanie pre opustenú matku s deťmi

Gól za život

J. K.

Kremnica

Podpora pro-life aktivít zameraných na výchovu mužov a chlapcov

Nutné opravy domu

I. L.

Prievidza

Príspevok na nutnú rekonštrukciu časti domu na zlepšenie hygienických podmienok

Dokončenie maturity

S. F.

Bratislava

Príspevok na štúdium a dokončenie maturity potrebnej pre pracovné zaradenie

Pomoc pre rodinu

A. V.

Žilina

Zaplatenie nájmu za byt, potravín, hygienických potrieb, liekov, ošatenia – dlhodobá PN

Príspevok na domácnosť

M.S.

Michalovce

Príspevok na základné potreby a vybavenie domácnosti

Pomoc matke s deťmi

M. V.

Michalovce

Podpora štúdia a pomôcok pre deti

Príspevok na opravu domu

Ľ. K.

Rudlove pri Vranove nad Topľou

Príspevok na dokončenie rodinného domu kvôli strate zamestnania.

NÁZOV PROJEKTU

PREDKLADATEĽ

LOKALITA

Príspevok na občiansky preukaz pre J. z rodiny v ťažkej životnej situácii

R. F.

Lučenec

Príspevok pre matku s 5 deťmi v ťaživej životnej situácii

M. Ž.

Lučenec

Príspevok na liečbu pre M.

V. Š.

Liesek

Príspevok na stravu pre viacdetnú rodinu v krízovej situácii

M. V.

Michalovce

Príspevok na nájom

K. J.

Poprad

Príspevok na školské výdavky a opravu kúrenia

A. T.

Stropkov

Príspevok na uhradenie nutných výdavkov na chod domácnosti pre matku s dvomi malými deťmi

V. M.

Konská pri Rájci

Príspevok na potraviny a hygienické potreby pre M. a M.

Z. Š.

Novoť

Príspevok na nájomné

Š. H.

Rožňava

Príspevok na stravu, ošatenie a hygienu pre viacčlennú rodinu

A. J.

Prešov

Prispevok na pokrytie základných výdavkov v domácnosti

G. O.

Iža okr. Komarno

Príspevok na stravu, lieky a nájomné

Š. M.

Michalovce

Príspevok na úhradu výdavkov na elektrickú energiu pre chorú Š.

K. A.

Snina

Prispevok na úhradu nájomného a liekov pre rodinu v kritickej situácii v dôsledku straty zamestnania

K. H.

Brezno

NÁZOV PROJEKTU

PREDKLADATEĽ

LOKALITA

CHARAKTERISTIKA

Príspevok na chod domácnosti

V. M.

Rajecké Teplice

Príspevok na úhradu základných výdavkov pre rodinu v krízovej situácii

Terapie a špeciálna strava pre D…

P. A.

Žilina

Príspevok na liečebné terapie a špeciálnu stravu pre detského pacienta

Príspevok pre viacdetnú rodinu

M. H.

Párnica

Príspevok na technické  zabezpečenie vykurovania domu pre bývanie viacdetnej rodiny

Špeciálne pomôcky a liečba pre syna

B. A.

Kežmarok

Príspevok na liečbu a špeciálne pomôcky ťažko chorého syna

Príspevok na stravu pre mnohodetnú rodinu

Ľ. Š.

Trnava

Príspevok na stravu pre osemčlennú rodinu

Liečba syna P.

J. S.

Košice

Príspevok na liečbu detského pacienta

Oblečenie a školské pomôcky

P. Ž.

Mníšek nad Popradom

Príspevok na zakúpenie školských pomôcok a oblečenia pre mnohodetnú rodinu

Príspevok pre mnohodetnú rodinu

S. M.

Trebišov

Príspevok na vodičský kurz, ktorý pomôže zabezpečiť finančný príjem mnohodetnej rodiny v ťažkej situácii

Príspevok na liečbu a domácnosť

D. F.

Humenné

Príspevok na chod domácnosti, liečbu a pomôcky pre matku so 4 ťažko chorými deťmi

Elektrina pre rodinu

M. D.

Čičava

Príspevok na úhradu výdavkov na elektrickú energiu pre rodinu v ťažkej situácii

Príspevok na chod domácnosti

K. S.

Veľké Kapušany

Príspevok na chod domácnosti (energie, byt) rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím v krízovej situácii

Základné výdavky na život

Z. B.

Rožňava

Príspevok na úhradu základných životných potrieb pre rodinu v ťažkej situácii

Príspevok pre rodinu v krízovej situácii

M. Č.

Martin

Príspevok na stravu, hygienické potreby a ubytovanie pre rodinu v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu J…

J. J.

Lokca

Príspevok na zakúpenie paliva na vykurovanie domu pre rodinu v kritickej situácii v dôsledku koronakrízy

Pomoc v ťažkej životnej situácii

M. M.

Vráble

Príspevok na potraviny, lieky a oblečenie pre matku s deťmi v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu v kritickej situácii

M. J.

Buglovce

Príspevok na úhradu výdavkov na chod domácnosti pre rodinu v kritickej situácii

Názov projektu

Predkladateľ

Lokalita

Charakteristika

Príspevok na pomôcky a stravu

A. O.

Holumnica

Príspevok na ošatenie, stravu, školské a hygienické potreby.

Pomoc pre rodinu

K. R.

Martin

Príspevok na nájomné.

Nájom

M. U.

Košice

Príspevok na nájomné.

Príspevok na zakúpenie zdravotnej pomôcky

L. CH.

Hrubý Šúr

Príspevok na zakúpenie zdravotnej pomôcky ako súčasti liečby detského pacienta.

Podpora pre rodinu T…

OZ KCR Roštár

Roštár

Príspevok na stravu, hygienické potreby a chladničku.

Príspevok na opravu strechy

R. A.

Oľka

Príspevok na materiál pre realizáciu nutnej opravy strechy.

Pomoc pre deti

P. Š.

Trnava

Príspevok pre rodinu v krízovej situácii.

Príspevok pre rodinu s chorými deťmi

R. M.

Dunajská Streda

Príspevok na liečbu a špeciálnu stravu pre ťažko choré deti.

Nedoplatok za vodu

O. F.

Nové Mesto nad Váhom

Príspevok na úhradu nedoplatku za vodu rodine v kritickej situácii

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content