Prehľad nákladov na volebnú kampaň – transparentný účet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V súlade so zákonom v súvislosti s transparentným účtom tretej strany na tomto mieste zverejňujeme prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň Miriam Lexmann. Prehľad je k dispozícii na stiahnutie tu: 

Prehľad nákladov na volebnú kampaň