Vaša poslankyňa Európskeho parlamentu Výbory pre zahraničie, bezpečnosť a obranu Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Delegácia Euronest

Výnimka na spracovávanie osobných údajov pri ochrane detí pred online sexuálnym zneužívaním


Návrh Európskej komisie na zavedenie dočasnej výnimky zo smernice o eprivacy bol vzhľadom na jej dopady na dobrovoľné systémy odhaľovania detskej pornografie a celkovo detského zneužívania online veľmi vítaným krokom.

Tieto dovtedy fungujúce nástroje sa totiž v decembri 2020 stali zo dňa na deň nezákonnými a odvtedy bol zaznamenaný enormný pokles odhalených prípadov zneužívania detí v online svete, a to až o 58% .

Text ako bol prijatý považujem za veľmi vyvážený, keďže na jednej strane umožní na prechodné obdobie troch rokov tieto nástroje naďalej využívať, ale na druhej strane zavádza opatrenia na ochranu súkromia používateľov komunikačných služieb. Myslím si preto, že táto výnimka poskytne dostatočnú ochranu detí počas prechodného obdobia a zároveň dá čas členským štátom na prijatie trvalých rámcov na ochranu detí online.         

V decembri 2020 uplynula členským štátom transpozičná lehota pre smernicu o eprivacy. V rámci nej boli zavedené prísne pravidlá na ochranu súkromia používateľov komunikačných služieb. Zrazu sa však pod túto smernicu dostali aj online nástroje, ktoré boli vyvinuté na dobrovoľnej báze poskytovateľmi týchto komunikačných služieb, a ktoré slúžili na vyhľadávanie a nahlasovanie prípadov detskej pornografie alebo zneužívania detí online:
–         Tieto nemohli byť po uplynuté tejto lehoty ďalej používané a stali sa nezákonné.
–         Zrazu klesol počet nahlásených prípadov až o 58%, pričom už počas korony podľa Europolu veľmi stúpol počet prípadov zneužívania detí online, čiže toto zrušenie nástrojov na vyhľadávanie prípadov prišlo vo veľmi nevhodnej dobe.

–        Komisia preto navrhla dočasnú výnimku pre tie nástroje, ktoré splnia stanovené kritériá.
–         K týmto kritériám patrí: čo najmenší zásah do súkromia, nesmú viesť k plošnej filtrácií alebo skenovaniu komunikácií, musia fungovať v súlade s najnovšími technológiami tak, že iba na základe algoritmov alebo určitých vzorcov budú získavať napr. detskú pornografiu, ale nebudú vedieť zisťovať a zaznamenávať inak obsah konverzácií, ani ho odvodzovať.
–         Musia byť zavedené účinné nápravné mechanizmy.
–         Výnimka bude na 3 roky, čo je dostatočný čas na prijatie riadnych právnych rámcov.
–         V tejto veci Miriam Lexmann spolupracovala s neziskovými organizáciami, ktoré bojujú proti zneužívaniu detí online.
–         Oslovila na konci minulého roka Komisiu so žiadosťou o čo najskoršie prijatie tejto výnimky.   

1.) Na Slovensku nemáme organizáciu, ktorá by bola súčasťou siete IN HOPE a teda nemáme efektívny spôsob a funkčnú linku, na ktorú sa dajú nahlasovať takéto prípady.

2) Podľa štatistiky IN HOPE sa celosvetovo až 77% nahlásení obsahu týkalo zneužívania detí pod 13 rokov

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content