ŽIADOSŤ O FINANČNÝ GRANT

OZNAM

Vzhľadom na poskytovanie prioritnej pomoci rodinám v núdzi doručovaním notebookov pre potrebu dištančného vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ je odosielanie žiadostí aktuálne pozastavené.
Doručovanie notebookov prebieha v spolupráci s vedením škôl.

Krok 1 z 3

01 / ŽIADATEĽ (VYPĹŇATE, IBA AK ŽIADATE AKO NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA ALEBO DOBROVOĽNÍCKE ZDRUŽENIE. AK ŽIADATE AKO FYZICKÁ OSOBA, PRESKOČTE VO FORMULÁRI NA BOD 02)

Ak ide o základný kolektív alebo regionálnu bunku organizácie, uveďte mesto/obec.

02 / PROJEKT - ŽIADOSŤ

Nazvite svoju žiadosť výstižne, aby bolo okamžite zrejmé, o čo žiadate. (Napr.: Školské pomôcky pre Erika, Príspevok na stravu pre 7-člennú rodinu, Príspevok na liečbu Sofie, Víkendovka pre animátorov, Web pre koordináciu sociálne odkázaných a podobne.)

Pozor, zodpovedná osoba musí mať najmenej 18 rokov!

Na ňu vám pošleme rozhodnutie hodnotiacej komisie, prípadne budeme komunikovať pre doplnenie alebo overenie údajov.

Uveďte dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli obrátiť na europoslankyňu Miriam Lexmann.

Uveďte, kedy približne a kde (obec/mesto) chcete použiť finančný príspevok. Pozor, využitý by mal byť najneskôr do 3 mesiacov od získania finančného príspevku! O tom, či a v akej výške vám bol pridelený, sa dozviete na tejto stránke v časti "Doteraz podporené projekty" najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, zároveň vám odošleme email.

Jasne a krátko popíšte, na čo žiadate finančnú podporu, ako bude použitá, v akej veci vám pomôže. Uveďte všetky najdôležitejšie informácie tak, aby komisia dokázala vašej žiadosti porozumieť a spoznala, v čom je naliehavá.

03 - PROJEKT - ŽIADOSŤ O GRANT / ROZPOČET

Uveďte, akú sumu predstavujú celkové výdavky, v rámci ktorých žiadate príspevok o grant. (Napríklad: všetky školské potreby 90 eur, mesačná splátka 300 eur, mesačná liečba 220 eur, všetky výdavky na víkendovku 430 eur, výsledné náklady na tvorbu webu 510 eur a podobne.)

Napíšte vyššie odôvodnenú realistickú sumu vo výške od 50 do 500 eur.

(Uveďte výšku sumy hradenej z iného druhu podpory alebo súkromných zdrojov.)

Uveďte presnú špecifikáciu položky. (Napríklad: cestovné pre animátorov víkendovky, programovanie webu a podobne.)

Ako prijímateľ finančného príspevku sa zaväzujem, že do 10 dní od realizácie projektu doručím vyhlasovateľovi grantového programu, zastúpenému kanceláriou europoslankyne, fotodokumentáciu a vyúčtovanie grantu (stačí predložiť doklad – bloček resp. faktúru - o úhrade výdavkov projektu v súlade so špecifikáciou položiek pri odosielaní projektu), a to elektronickým doručením na slovensko@lexmann.eu. Som si vedomý skutočnosti, že vyhlasovateľ grantového programu si vyhradzuje právo žiadať vrátenie príspevku pri nedodržaní pravidiel uvedených v predošlom bode. Zaväzujem sa použiť grantový príspevok len na cieľ, ktorý bol predmetom žiadosti.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto odkaze

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content