7 DÔVODOV PRE MIRIAM

1.

Odborníčka na medzinárodnú a európsku politiku

Po vstupe do Európskej únie zastupovala Slovensko ako Stály zástupca Národnej Rady SR pri EÚ. Podrobne pozná chod Európskej únie. So skúsenosťami z Rady Európy či ako radkyňa z Európskeho parlamentu vie, ako konkrétne a konštruktívne hájiť záujmy Slovákov od prvého dňa vo funkcii.

2.

Uznávaná autorita doma i v zahraničí

Prednáša na zahraničných odborných fórach, pôsobí aj ako radca prestížneho akademického projektu dvoch britských univerzít – Cambridge a University of Kent – so zameraním na podporu demokracie v post-sovietskych štátoch. Je autorkou a spoluautorkou množstva článkov a odborných publikácií so zameraním na zahraničnú politiku, EÚ, strednú a východnú Európu a morálne a etické výzvy, ktorým čelí dnešná demokracia.

3.

CELOŽIVOTNÝ BOJOVNÍK ZA SLOBODU

Pochádza z disidentskej rodiny, preto si zaumienila všemožne chrániť ľudskú dôstojnosť a slobodu človeka, ktoré sú sústavne v ohrození rôznymi formami totality. Po tom, ako sa z nej vymanilo Slovensko, sa rozhodla pomáhať na ceste za slobodou iným krajinám. Táto cesta vyvrcholila v pozícii riaditeľky Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli, teda organizácie, ktorá podporuje demokraciu a slobodu každého jednotlivca vo svete.

4.

OBHAJCA SILNÉHO SLOVENSKA V EÚ

Je presvedčená, že hlas členských štátov musí mať v EÚ omnoho väčšiu silu. Osobnou agendou v prípade zvolenia preto bude vyvíjanie tlaku na to, aby sa dôsledne napĺňal princíp subsidiarity, na ktorom je EÚ založená. Vďaka tomuto princípu sú všetky rozhodnutia v oblasti kultúrno-etických tém ponechané výlučne na úroveň členských štátov. Medzi ne patrí aj definícia manželstva či otázky súvisiace s učebnými osnovami alebo ochranou života od počatia až po prirodzenú smrť.

5.

OCHRANCA KRESŤANSKÝCH HODNÔT A DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA

Je presvedčená, že Európa sa musí vrátiť ku kresťanským koreňom a sama z nich celoživotne vychádza. Pochádza z rodiny bohatej na duchovné povolania, v ktorej bol a je samozrejmý aktívny štýl viery. Zorganizovala mnoho školení kresťanských lídrov a na Slovensko pritiahla osobnosti ako George Weigel (známy osobný priateľ sv. Jána Pavla II.), Helen Alvaré (exhovorkyňa biskupskej konferencie USA pre otázky rodiny a života) či David Quinn (známy publicista a líder kampane proti legalizácii potratov v Írsku).

6.

CHARIZMATICKÝ ČLOVEK S OTVORENÝM SRDCOM

Jej doterajšie pracovné misie stáli na neustálom kontakte s ľuďmi. Za roky služby sa naučila počúvať ľudí a vnímať ich potreby. Má zmysel pre sociálnu solidaritu a srdce otvorené pre druhých. Miluje humor, šport, prirodzenú krásu a ako hudobníčka a speváčka vyhľadáva cesty, ktoré ľudí nerozdeľujú, ale – podobne ako hudba – spájajú.

7.

LOKÁLPATRIOT S VÁŠŇOU PRE RODNÚ ZEM

Narodila sa v Bratislave, Slovensko reprezentuje v zahraničí, ale vyráža doň z regiónov krajiny, v ktorých trávi množstvo času. V službe totiž považuje za nevyhnutné riešiť tie problémy ľudí, ktoré ich akútne trápia a najradšej ich spoznáva pri osobných rozhovoroch. Už dokázala, že na rodnú zem nezabúda, keď sa rozhodla miesto v Rade Európy vymeniť za post v NR SR, aby pomohla Slovensku získať lepší kredit v zahraničí.

SPOJME SA

Zostaňme v kontakte nielen pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj po nich. Majte prehľad o tom, čo nás čaká.

PODPORTE MA

Túžim vrátiť hodnoty do politiky, potrebujem však k tomu aj vašu pomoc. Ak sa rozhodnete podporiť ma, urobím pre to všetko. Ďakujem vám!

Podporiť ma môžete zaslaním daru na číslo účtu SK2509000000005156659912 s poznámkou
„Dar pre Miriam Lexmann“.
Ďakujem Vám!

transparentný účet

Podporiť ma môžete zaslaním daru na číslo účtu SK2509000000005156659912 s poznámkou “Dar pre Miriam Lexmann”, alebo použitím tohto QR kód.
Ďakujem Vám!Podporiť

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content