Miriam Lexmann takes up her seat in the European Parliament

On 1st February 2020 Miriam Lexmann at last took her seat as a Member of the European Parliament for Slovakia. Miriam, a representative of the Slovak Christian Democratic Movement (KDH), joined the group of the European People’s Party (EPP).

Despite receiving more votes than a candidate of another political party during elections to the European Parliament in May 2019, Miriam was denied her seat and was instead given the additional mandate Slovakia was set to receive after Brexit. The Slovak Constitutional Court failed to rule in this case, denying Miriam her seat and justice, and failing to uphold the democratic decision of Slovak people. Miriam said:

‘There isn’t much to celebrate about the UK’s departure from the European Union. I wanted to take my seat based on the democratic decision of the Slovak people, not as a result of Brexit. Now, I want to make up for the lost time, serving the people who have put their faith in me.’

In the European Parliament, Miriam will serve on the Foreign Affairs Committee (AFET), and the Parliament’s Delegation to Belarus. She will also be a substitute on the Security and Defence Committee (SEDE) and EuroNest.

Prior to becoming an MEP, Miriam was EU Regional Programmes Director for the International Republican Institute, served as a Representative of the Slovak Parliament to the European Parliament, and also worked for the Council of Europe. She’s also a foreign policy and security coordinator for the Slovak Christian Democratic Movement (KDH).

Photo: Martin Lahousse/EPP

Miriam Lexmann je poslankyňou Európskeho parlamentu 

Kresťanskodemokratické hnutie má oddnes dvoch europoslancov. K Ivanovi Štefancovi sa pripojila Miriam Lexmann, ktorá sa členkou Európskeho parlamentu (EP) stala po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Obaja v EP zastupujú najväčšiu frakciu Európskej ľudovej strany (EĽS). 

Europoslanecký mandát začal Miriam Lexmann plynúť dnes, v EP ho potvrdí retroaktívne. Má sa tak udiať na februárovom plenárnom zasadnutí 10. februára. Mandát podľa vlastných slov získala paradoxne, pretože Brexit si osobne neželala. “Po odchode Británie z EÚ nie je čo oslavovať a slzy nám nepomôžu. Brexit nás pozýva hľadať cesty k tomu, aby sa takéto zložité situácie už neopakovali. Osobne chcem pre návrat dôvery v politiku služby a zadosťučinenie spravodlivosti urobiť všetko,” vyhlásila nová europoslankyňa.

V EP sa chce Lexmann venovať oblasti dôslednejšieho dodržiavania prerozdelených kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi v rámci princípu subsidiarity, podľa ktorého napríklad majú ostať kultúrno-etické či daňové otázky výlučne v kompetencii členských štátov. Ako expertka na zahraničnú politiku sa chce zamerať aj na otázky bezpečnosti, migrácie, vojnových konfliktov alebo prenasledovania pre vierovyznanie. V Bruseli a Štrasburgu chce byť hlasom zodpovednej konzervatívnej politiky.

Na výkon funkcie poslanca EP si Lexmann musela počkať v dôsledku novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe neho tzv. “brexitové miesto” ostalo strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách do EP vykázala najmenší zostatok delenia. Ňou sa stalo práve KDH. Keďže však strana vo voľbách získala vyšší percentuálny zisk ako SaS, podalo KDH sťažnosť na Ústavný súd SR. Ten do dnešného dňa nerozhodol.

Miriam Lexmann v minulosti pôsobila v Rade Európy či ako poradkyňa v Európskom parlamente, naposledy bola riaditeľkou Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. V KDH pôsobí ako poradkyňa pre zahraničnú a európsku politiku.

“Kauza Lexmann”

Rozporuplný výsledok volieb do Európskeho parlamentu z 26. mája 2019 sa zapíše do dejín ako Lexmann paradox. Ak by totiž Miriam Lexmann získala menší počet hlasov, zabezpečilo by jej to nepodmienené kreslo v Európskom parlamente. Takto ostala bez kresla do prípadného Brexitu.

K výsledku volieb do Európskeho parlamentu občania rozsiahle podporili petíciu v tomto znení:

(Časť textu petície)
“Sme presvedčení, že výsledky volieb v rozsahu uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zo dňa 26. mája 2019 nerešpektovali vôľu občanov ani naše právo na spravodlivé voľby, keďže nezaručili rovnakú váhu každému hlasu voliča. Konkrétne, strana s vyšším počtom voličov (KDH) získala len jeden nepodmienený mandát (druhý mandát získa až v prípade Brexitu p. Miriam Lexmann), pričom strana SaS, ktorá vo voľbách získala menší počet hlasov, nadobudla až dva nepodmienené mandáty. Nemôže byť predsa spravodlivé, aby voliči pani Miriam Lexmann zvýšili pravdepodobnosť jej zvolenia tým, ak by jej niektorí nedali svoj hlas.

Takéto pretavenie našich hlasov do mandátov priradených jednotlivým politickým stranám považujeme nielen za nespravodlivé, ale aj za nesúladné s Ústavou SR, Volebným zákonom SR, ako aj Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Aktom o voľbách členov Európskeho parlamentu.”

Konanie na Ústavnom súde SR:

KDH sa v tejto záležitosti obrátilo na Ústavný súd SR, ktorý však podanie zamietol (rozumej: odmietol sa ním meritórne zaoberať).

ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU: Rozhodnutie US

Odlišné stanovisko sudcu Ivana Fiačana k uzneseniu pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 15/2019-46 z 26. júna 2019 o volebnej sťažnostiPredseda Ústavného súdu Fiačan však vo svojom odlišnom stanovisku vyjadril jasný nesúhlas s rozhodnutím súdu. Citát zo stanoviska: “Dokonca sa môže javiť (zamienutie návrhu KDH) ako odmietnutie poskytnutia ochrany ústavnosti, čo je v rozpore s čl. 124 ústavy.

STANOVISKO IVANA FIAČANA: Odlisne stanovisko Fiacana

Z VYSTÚPENIA IVANA FIAČANA V NR SR:

 

Foto: Depositphotos.com/SergPoznanskiy

27 833 x ĎAKUJEM!

Veľmi si vážim každý jeden hlas, ktorý som dostala! Je to pre mňa veľký záväzok a prejav dôvery! Urobím všetko pre to, aby som ju nesklamala. Tento výsledok však nie je môj, ale všetkých vás, ktorí ste mi v uplynulých dňoch pomohli akýmkoľvek spôsobom!

Ďakujem môjmu tímu, dobrovoľníkom, organizátorom akcií, tým, ktorí roznášali letáky, rozprávali s ľuďmi vo svojom okolí! Ďakujem za každú jednu modlitbu, povzbudenie, milé slovo, aj za skryté prejavy pomoci!

Môj mandát začne platiť – kvôli nespravodlivému zákonu a napriek vyššiemu počtu hlasov – až v prípade, že Veľká Británia sa finálne rozhodne odísť z Európskej únie. Ďakujem vám bez ohľadu na to, či a kedy sa tak stane!

Konzervatívni lídri v eurovoľbách podporili Miriam Lexmann

Domáce i zahraničné osobnosti z konzervatívneho prostredia vyjadrili pred voľbami do Európskeho parlamentu jednoznačnú podporu Miriam Lexmann, expertke na zahraničnú politiku a uznávanej bojovníčke za náboženskú a politickú slobodu.

David Kilgour,
bývalý kanadský poslanec a minister, nominovaný na Nobelovu cenu za mier v roku 2010:

„Miriam Lexmann sa vyníma medzi všetkými potenciálnymi európskymi politikmi, ktorých som stretol. Jej vernosť Bohu, politická zdatnosť a skúsenosti na medzinárodnej úrovni budú veľkým prínosom pre Slovensko a Európu.“

Vladimír Krčméry,
lekár, vedec, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, zakladateľ humanitárnych projektov:

„Miriam Lexmann je pre mňa výrazná osobnosť našej strednej generácie. Poznám ju vyše 30 rokov a pracoval som ešte v časoch totality v boji za demokraciu a ľudské práva. Určite ju budem voliť pri najbližších voľbách do Európskeho parlamentu.“

Jeffrey Gedmin,
americký spisovateľ a vedec, bývalý riaditeľ Rádia Slobodná Európa:

„Je to žena služby a integrity. Každý, kto Miriam Lexmann pozná alebo s ňou spolupracoval, vie, že je oddaná službe pre svoju krajinu a pomoci druhým. Miriam neúnavne pracuje na tom, čo považuje za správne, spravodlivé a férové.“

František Mikloško,
bývalý disident a organizátor Sviečkovej manifestácie, politik:

„Slovensko a Európa potrebujú novú generáciu rozhľadených, múdrych a pokorných kresťanských politikov. Miriam Lexmann ju reprezentuje v plnej miere. Poznám ju veľmi dobre. Dlho sa venuje európskej politike, je jazykovo veľmi dobre vybavená a je plná energie. Preto ju budem voliť v európskych voľbách.“

John O’Sullivan,
bývalý poradca premiérky Margaret Thatcherovej, autorom svetoznámej knihy „Prezident, pápež a premiérka,“ ktorá popisuje udalosti vedúce k pádu komunizmu:

„Miriam Lexmann do volebnej súťaže prináša v súčasnej politike takmer unikátnu kombináciu schopností, myšlienok a praktického úsudku. Vie, ako fungujú veci na najvyššej úrovni európskej politiky, ale nikdy nestratila kontakt s ľuďmi doma a ich problémami. Preto si váži princíp subsidiarity, a teda že rozhodnutia EÚ musia byť zavádzané na rovine najbližšie k ľuďom, ktorých sa dotknú. Snaží sa dosiahnuť súciť a veľkorysosť strednej triedy na pomoc chudobným bez toho, aby sa pred nimi a ich rodinami zatvorili dvere rastu a prosperity. Pevne verím, že vo voľbách do Európskeho parlamentu uspeje!“

P. Milan Bubák, SVD,
katolícky kňaz, zakladateľ Univerzitného pastoračného centra v Bratislave:

„Miriam má všetky predpoklady na to, aby službu europoslankyne vykonávala profesionálne a s rešpektom, ale čo je mimoriadne dôležité, aj s dôrazom na skutočnú pomoc ľuďom. Je to šarmantná a veľmi pracovitá žena, ktorá má srdce zakotvené v Bohu. V jej úsilí zveľadiť medzinárodné dielo služby druhým v Európskom parlamente ju plne podporujem.“

Milan Majerský,
predseda Prešovského samosprávneho kraja:

„Odbornosť, skúsenosti a vernosť hodnotám. Toto sú atribúty, ktoré sa snúbia v jednej osobe – Miriam Lexmann. Som si istý že našu krajinu by mali v Európskom parlamente zastupovať práve takíto ľudia, ako je Miriam a preto ju budem voliť.“

Lucinda Creighton,
bývalá ministerka Írska pre európske záležitosti, ktorá sa neváhala vzdať svojej raketovej politickej kariéry, keď zahlasovala proti liberalizácii potratového zákona:

„Miriam je výnimočná kandidátka, ktorá sa riadi hodnotami a úprimným presvedčením, čo sú dnes vzácne atribúty. Poznám ju veľa rokov a som si istá, že pre Európsky parlament bude obrovským prínosom. Jej znalosť tvorby európskych politík, legislatívy a kontakty s inými členskými štátmi sú na najvyššej úrovni. Pre malé krajiny sú mimoriadne dôležité a Slovensku pomôžu v Bruseli prekročiť svoj tieň.“

Miroslav Mikolášik,
lekár, europoslanec v rokoch 2004 – 2019, člen výkonného výboru Európskej federácie Jeden z nás, predseda združenia Donum Vitae:

„Miriam Lexmann je osobnosť s rešpektom na medzinárodnom poli, so srdcom pre rodnú zem a svedectvom hlbokého kresťanského života. Preto ju budem voliť.“

Gary Schmitt,
riaditeľ viacerých programov najväčšieho amerického konzervatívneho inštitútu American Enterprise Institute (AEI) so sídlom vo Washingtone, D. C.:

„Miriam je človek najvyšších princípov a fundovaných rozhodnutí o tom, ako sa majú uplatňovať v občianskom a verejnom živote. Hlboko sa zaujíma o ochranu ľudskej dôstojnosti a chápe a rozlišuje – lepšie ako ktokoľvek iný – medzi situáciami, keď ju verejné politiky chránia, alebo naopak podkopávajú. Miriam bola v popredí takýchto diskurzov na medzinárodnej úrovni a preto viem, že bude reprezentovať svoju krajinu a politické hnutie s odvahou a presvedčením.“

Jana Žitňanská,
europoslankyňa v rokoch 2014 – 2019:

„Tri dôvody, pre ktoré budem voliť Miriam Lexmann za europoslankyňu: Po prvé, poznáme sa dlhé roky a sme si nielen hodnotovo, ale aj ľudsky veľmi blízke. Na Miriam sa viem kedykoľvek spoľahnúť a je to žena, ktorá keď sa do niečo zahryzne, dotiahne to do úspešného konca. Po druhé, je odborníčkou na zahraničnú politiku a bezpečnosť, čo je téma mimoriadne dôležitá pre Európsku úniu. Po tretie, je ochotná pokračovať v práci, ktorú som v Európskom parlamente začala v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Prosím vás, 25. mája krúžkujte Miriam Lexmann.“

Kresťanskí demokrati podali kandidátnu listinu do eurovolieb

Kresťanskodemokratické hnutie podalo v nedeľu (24.2.2019) popoludní kandidátnu listinu do eurovolieb. Povedie ju doterajší europoslanec a prezident združenia SME Európa Ivan Štefanec, podľa ktorého má KDH skvelých a silných kandidátov, ktorí majú za sebou silný príbeh a každý je odborníkom vo svojej oblasti.


Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu za KDH:

Ivan Štefanec, europoslanec, prezident združenia SME Európa
Miriam Lexmann, expertka na zahraničnú politiku, riaditeľka európskej kancelárie Medzinárodného Republikánskeho Inštitútu, Bratislava
Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, Bratislava
Andrej Klapica, ekonóm, člen Predsedníctva KDH, Piešťany
Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGO, odborníčka na rodinnú politiku, Poprad
Lucia Gurbáľová, viceprimátorka, Košice
Ján Hencel, lekár, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, Kežmarok
Michal Považan, mládežnícky aktivista, Banská Bystrica
Veronika Jankovičová, občianska aktivistka, organizátorka protestov “Za slušné Slovensko” v Bruseli, Bratislava
Radoslav Kozák, starosta obce Novoť, Novoť
Ondrej Tunega, IT špecialista, zahraničný expert Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Bratislava
Martin Šmilňák, pedagóg, riaditeľ cirkevnej spojenej školy, Bardejov
Tomáš Merašický, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, Partizánske
Ján Figeľ, Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, Bratislava

Zdroj: kdh.sk 


Celý článok nájdete tu