KTO JE
MIRIAM

osobnosť medzinárodných rozmerov, ale so srdcom, ktoré nezabúda na rodnú zem a dar viery

so skúsenosťami z Rady Európy či ako poradkyňa z Európskeho parlamentu podrobne poznala chod EÚ a disponovala európskymi kontaktmi skúseného politika už pred nástupom do funkcie europoslankyne

pochádza z disidentskej rodiny, ktorá v nej vzbudila túžbu všemožne chrániť ľudskú dôstojnosť a slobodu človeka

pred začiatkom výkonu mandátu poslankyne Európskeho parlamentu pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli, ktorý podporuje demokraciu a slobodu každého jednotlivca vo svete

v rámci KDH pôsobí ako poradkyňa strany pre zahraničnú a európsku politiku

pôsobí ako členka predsedníctva organizácie Fórum života, združujúcej odborníkov, osobnosti a organizácie s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života

je členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a členkou správnej rady občianskeho združenia digiQ, ktoré sa venuje ochrane detí pred škodlivým vplyvom internetu

pôsobí tiež ako radca prestížneho akademického projektu dvoch britských univerzít, Cambridge a University of Kent so zameraním na podporu demokracie v post-sovietskych štátoch

je autorkou a spoluautorkou desiatok článkov a odborných publikácií so zameraním na zahraničnú politiku, EÚ, strednú a východnú Európu a morálne a etické výzvy, ktorým čelí dnešná demokracia

od 1. februára 2020 je poslankyňou Európskeho parlamentu, kde chce pôsobiť na dôsledné napĺňanie princípu subsidiarity, na ktorom je EÚ založená a vrátenie sa k jej kresťanským koreňom a hodnotovému základu

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content